Byggnadsplåtslageri

Vi utför traditionella byggnadsplåtslageriarbeten vilka bla består av utbyte av tegel- och plåttak, skydds- och uppstigningsanordningar, alla former av detaljer, rännor och rör, fönsterbleck och snöskottning av tak. Man kan lita på att de jobb vi utför håller tätt och ser bra ut.

Om ni funderar på något plåtslageriarbete på Lidingö och vill ha ett pris och lite idéer på vad man kan göra kommer vi gärna och tittar på objektet. 

Plåttak

Plåttak ger ett exklusivt utseende. Om man dessutom följer trenden med zinklooken får huset ett fräscht utseende. Ibland använder man plåt där lutningen är mindre än 14 grader då betongtegel inte går att använda. Vid lutningar under 6 grader (1:10) undviker vi tvärfalser, med den säkerhetspolicyn kan vi garantera ett tätt tak även på balkonger och altaner. Att täcka balkonger med falsad plåt är ett väldigt tätt alternativ om man har tillräkligt fall. Vi ställer alltid krav på byggaren att det inte på något ställe får vara plant där vi lägger vår plåt. Om fallet är större än 2 cm/m överallt rinner vattnet av fint. Vi använder oss av skarvmetoder, falsar, som klarar det bra. Vi har gått över från falsolja till en fogmassa speciellt framtagen för falser. Den är mycket tjockare och blir seg när den härdat. Vi har sett att den håller helt tätt. Den gamla falsoljan fyller inte ut hålrummen i falserna lika bra som fogmassan, dessutom försvinner den efter 10-30 år. 

Rännor och rör

Rännor finns i många färger och några material. Det finns även flera storlekar. 125mm är vanligast, men vi monterar gärna 150mm. Den sväljer mycket mer vatten och skräp fastnar inte lika lätt som i en mindre ränna. Be gärna om en stor ränna när vi pratar rännor med er.

De vanligaste felen på rännor brukar vara bakfall, det lutar inte åt rätt håll. Bakfall på rännor brukar ha den dåliga kombinationen att de som gjort ett sådant arbete använder rännskarvbeslag med gummipackning vilka ofta läcker inom några år. Vi plåtslagare som inte använder dessa, klarar av att montera rännor med erforderligt fall. Dessutom sätter vi krokarna tätare än branchens 60 cm så att rännan klarar riktigt stora snöhäng.

Fönsterbleck

Fönsterbleck och lister här och var tänker man ofta inte på när man projekterar en byggnad, men de måste finnas. Fönsteröverbleck behövs på träfasader om takfoten är kort eller sitter långt över fönstret. Se till att dessa monteras under panelen. Det går bra att montera dem utanpå panelen, men det blir mycket mer osäkert hur vattentätheten blir. Fönster och dörrar monteras oftast för lågt så att det blir svårt att montera blecket på ett korrekt sätt. tumregeln är att vi önskar 30mm från skåran blecket går in i till fodret eller fönstersmygen. Ett annat sätt att kolla om vi kommer att bli nöjda är att lägga en tumstock på högkant (17mm) på fönstersmygen och sätta överdelen av tumstockens ände mot skåran på fönsterkarmen. Om tumstocken går att få dit på det sättet och dessutom lutar utåt kommer vi att få till det på ett bra sätt.

Besiktningar

Av olika skäl kan ett tak eller en detalj på ett tak behöva besiktigas. Plåtslagare gör det bäst då yrket ger bäst kunskap om hur olika tak fungerar. Plåtslagare är uppe på nästan alla taktyper och blir måste behärska alla hörn och avslut med dess olika egenskaper.

Vi gör då en kontroll av takets alla delar och kommer med ett utlåtande om takets skick och ett protokoll med de punkter som kräver åtgärd. Vi tar betalt för tiden att åka dit, utföra besiktningen och skriva protokollet.

Östra Rudboda och Korsfararvägen

Kuporna med två fönster har en massa liggande falser där vatten blir stående. Många har problem med läckage. Att de börjar läcka efter så här lång tid beror på att man i falsen har använt en olja som med tiden torkar och mister sin tätande funktion. Vi lägger falserna åt andra hållet och monterar en hängränna i framkant. Det gör att vattnet inte blir stående i samma utsträckning. Dessutom används i dag en mjukfog framtagen speciellt för plåtfalser som troligtvis inte kommer att mista sin funktion. Dessa har vi fasta priser på.

Balkonger och altaner av stenmaterial

Altaner med klinker eller bara en gjuten platta har oftast ett tätskikt 4-8 cm under en betongkaka som klinkern sitter på. Tätskiktet består av en asfaltmatta som klistras mot en plåtlist längs avrinningskanten. Vi stöter ofta på både nya och gamla konstruktioner där limningen mot plåten inte håller tätt. Detta fenomen händer ibland även på sedumtak med flack lutning.

Svårigheten är att det lutar så lite. Tak med mer lutning är mer förlåtande. De som lägger pappen måste vara skickliga så att man har kontroll på detaljer som kan bli otäta.

Jägarstigen

Skorstenarna dras med en del problem. Vi har precis haft en långdragen utredning av ett problem på en adress. Det är ett nyrenoverat tak (vi har bytt tegel på många av husen, men inte detta) där det rann vatten längs plåtskorstenens utsida inne i en garderob. Efter mycket om och men kom vi fram till att det någonstans på skorstenens olika skarvar och glipor letade sig in vatten. Det är ganska otänkbart att vattnet först rinner in genom plåten, förbi plåtbeslaget mellan skorstenen och teglet och ut igen. Därför gick vi igenom allt innan vi tätade alla glipor med mjukfog och målade hela skorstenen. Vi blev glada när det visade sig att det fungerade. Nu har en till husägare på Jägarstigen hört av sig med samma(?) problem. Problemet verkar vara systematiskt, det är därför jag nämner detta för alla intresserade.

På flera skorstenar har vi satt en hatt över imkanalsröret för att förhindra att det regnar in. Det verkar ha fungerat fint, men på en adress var vi tvugna att sätta ett extra stänkskydd så att kraftigt regn inte kan studsa på skorstenstaket och in under hatten.
Ni som byter takpannor, se till att de som gör jobbet ser till att få pannorna att passa under alla plåtbeslag. De nya pannorna bygger några cm mer på höjden. Det vanliga är att man knölar ner pannorna under plåtarna med följd att plåtarna får en trist vinkel. Dessutom förstör man nederbeslaget på skorstenen om man gör så.


loading...

Ordlista
Vi har en del facktermer som vi använder i kommunikationen med kunderna. Vi presenterar vår version av vad saker och ting heter. Om du tycker att det finns felaktigheter i listan vore jag tacksam om du hörde av dig med din åsikt.
Nederbeslag - List som sitter mellan lodrät yta och takytan, ofta på en skorsten.
Underbeslag - Samma som nederbeslag, men det sitter under takpannor.
Överbeslag - Sitter på skorstenens topp.
Murbeslag - På en mur av sten eller trä lägger man ofta ett smalt plåttak eller en längsgående list.
Skorstenshuv - Denna sitter som ett halvrunt skorstensskydd och har till uppgift att förhindra regnvatten att nå ner i skorstenspiporna. Kallas även ibland skorstenskupol.
Gavellist, gavelbeslag - Vattbräda av plåt, den sitter på vindskivorna
Sockellist - Plåt mellan fasad och husgrund.
Vinkelränna - Vinklad bred plåt mellan två olika delar av taket.
Bandtäckning - Falsat plåttak i långa band. Om det är en massa falser på tvären i varje band heter det skivtäckning.
Hängränna - Ränna som hänger utanför taket i rännkrokar.
Gesimsränna - Inbyggd kantig ränna.
Ståndränna, fotränna - En ränna som står i takfoten. Fördelen med denna är att den är vacker och stoppar snö från att glida ner.
Stuprör - Många kallar både stuprör och hängränna för stupränna vilket är lite humoristiskt för oss, men vi orkar inte rätta alla utan brukar förstå vilket de menar.
Fasadlist - List som sitter i våg mellan nedre och övre fasaddelen och bryter av fasadbeklädnaden.
Fönsterbleck - List som sitter på föstrets karmbottenstycke. Sitter det på en dörrtröskel heter det tröskelbleck och sitter det i fönstrets överkant heter det fönsteröverbleck. 
Ankant, ankantning -Ett litet veck (5-20 grader) längs en kant som gör att kanten ligger an en yta bättre. Denna lösning benäms även som spännkant. Detta används även för att ge en plåt ett lite exklusivare/snyggare utseende.
Omslag -Kanten på en plåt viks 180 grader så att den i stället för att vara en vass tunn kant bli rund och fin.

Smyg -I fönster, och dörrhål kallas kanten bredvid karmen för smyg. Vi har en speciell metod att mäta vinklar med tumstocken. Den vinkeln kallar vi för smygvinkel.