• ROT-avdrag

För att vi ska kunna göra en ROT-ansökan för ditt utförda arbete gäller:

*Du ska ha rotavdrag kvar att utnyttja.

*Du måste äga bostaden under den period arbetet utförs. Köper du en bostad övergår äganderätten
normalt till dig när du skriver under köpebrevet. Är du osäker kan du kolla upp det i ditt köpekontrakt.

*Bostaden måste vara minst 5år (utgå ifrån värdeåret)
För att utnyttja rotavdraget måste du helt eller delvis bo i bostaden där tjänsten utförs. Om du har dubbel bosättning räknas båda ställen som bostad. Bostaden måste vara ett småhus, en ägarlägenhet eller en bostadsrätt. Även fritidshus räknas som bostad.

Särskilt om bostadsrätter
Du kan bara få rotavdrag för arbeten som utförs inne i din bostadsrättslägenhet. Det gäller även om du enligt föreningsstadgarna har ansvar för underhåll av mer än det som finns i din lägenhet. Det innebär att du inte kan få rotavdrag för arbeten på till exempel fasaden eller på en balkong till din bostad. Inte ens om bostadsrätten är ett rad- eller parhus.
Har du köpt en nyproducerad bostadsrättslägenhet som inte är helt färdigproducerad kan du inte få rotavdrag för arbete som utförs för att lägenheten ska bli klar.
 
Mer info se: www.skatteverket/rotavdrag.se

Frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen att ringa eller maila till Annica på kontoret om du har frågor angående ROT-avdraget.

annica@larssonsplat.se
08-767 23 05