Taksäkerhet

Taksäkerhet är ett begrepp som innefattar snörasskydd, takstegar, fasadstegar mm. Taksäkerhet är en hjärtefråga för alla plåtslagare. Det är vi, sotare och antenninstallatörer som i första hand behöver dessa grejjer på taket. Vår grossist det mesta på hyllan i flera färger. Man bygger ihop som en byggsats som är anpassad för det tak som det skall sitta på. Dagens system är oerhört utvecklade till att passa alla tänkbara förhållanden på ett tätt och bra sätt. De gånger standarddelarna inte passar eller är för fula tillverkar vi egna delar i vår smidesverkstad.

Sotarens krav på takstegar mm

Kraven för hur taksäkerhetsdetaljer skall vara utformat stämmer ofta dåligt överens med villaägarens önskemål om utseende. När vi lämnar ett förslag på utförande försöker vi att göra installationen så diskret som möjligt. Det är oftast sotaren som ställer krav på taksäkerheten även om andra yrkeskategorier har samma befogenhet att göra det. Ibland blir vi tvugna att montera stora takbryggor med handtag och räcken. Ta gärna upp frågan med oss om vad branchen egentligen kräver.

Våra smeder tillverkar gärna taksäkerhetsdetaljer i gammal stil som är mycket nättare. 

loading...