Takskottning

Robin samordnar all takskottning. Han avgör om vi har möjlighet att ta oss an ditt objekt.

Avtal och prioriteringar

Vi har valt att inte ingå några avtal gällande takskottning. Denna typ av jobb hanteras precis som alla andra, d.v.s. en bra kundrelation leder till att vi ser till att kunden får den hjälp den behöver, självklart relaterat till vår kapacitet.
När det kommer mycket snö har vi många förfrågningar och vice versa. Vid hög arbetsbelastning arbetar vi enligt följande.
1)      Akuta ärenden där risk för personskada föreligger.
2)      Problem med för stor viktbelastning på tak. Tumregeln är 40 cm snö.
3)      På större tak som idrottshallar, butiker och liknande vill vi ha en bra och långsiktig relation där vi har fria händer att ta hand om taket. Då kan vi planera arbetet och ibland förekomma en stor snötyngd.
I ett avtal gällande takskottning är det brukligt att entreprenören tar på sig ansvaret så att fastighetsägare, styrelser i bostadsrättsföreningar, fastighetsskötare inte behöver oroa sig för att, om olycka inträffar, få ansvar för skada på personer eller andras egendom. Det är just av den anledningen vi har valt att inte ingå några avtal där vi tar på oss ansvarsfrågan.
 
Hör av dig till Robin och etablera en bra relation så kommer det säkert inte att vara några problem med takskottning.
 

Besiktning

Med en stor fastighetsskötare gör vi så att vi åker hela vintern runt och besiktigar ett tiotal fastigheter. Vi avgör själva hur ofta besiktningen skall ske. Vi gör en rapport som fastighetsskötaren tittar på, därefter utför vi de åtgärder som krävs. 

Film

Den här filmen gjorde vi 2010. Den visar hur det kan se ut på vintertaken. Mitt i filmen ser man att Robin sköter kundkontakt och planering löpande, i det här fallet per telefon.

Isbildning

Isbildning beror alltid på att snö smälter även när det är minusgrader. För att det skall ske krävs värme. Det kan vara ett takfönster, en skorsten eller en rörenomföring men det vanligaste är att det läcker upp värme genom yttertaket från huset. Det läcker alltid ut värme genom husets väggar golv och tak. Taket har en speciell lösning för att förhindra att värmen skall smälta snön. Man ventilerar bort värmen i en luftspalt alldeles under träpanelen (råsponten) eller om man har en vind håller man den väl ventilerad. Moderna välisolerade vindar kan få problem med mögel om de ventileras för mycket. Vi har aldrig stött på det, men läst om och diskuterat problemet med folk i branchen. Om någon på Lidingö har detta problem kommer Richard gärna och tittar på det bara för att få se det med egna ögon. Man kan nog ta det problemet med ro så länge man inte har det. Om ni har isbildning, försök att lufta vinden eller skapa en luftspalt! Om det inte är ett alternativ är det värmekabel och/eller skottning redan vid 5-10 cm snötäcke som gäller. Lidingö Elektriska och Rödjares Elektriska är duktiga på detta. Vi hjälper dem ofta med att lägga i kabeln. 

Läckage

Vi ställs ofta inför ett plåttak som läcker vid isbildning. Det enkla svaret är att man måste skotta ofta. På ett hyreshus bytte vi två meter av den 80 meter långa takfoten. Vi fogade alla falser med mjukfog. Efter det slutade taket att läcka. Dessutom började vi på alla våra plåttak använda mjukfog i stället för den gamla falsoljan som  miste sin funktion efter 10-20 år. 

Ventilaton

Vi har hjälpt flera kunder att öka luftcirkulationen på deras vindar med en rejäl minskning av isbildningen som följd. Vi har även byggt luftspalt på tak utan vind, även det fungerar jättebra.